Contoh Pidato Bahasa Jawa Tema Kebersihan

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Panjenengan bapak-bapak, ibu para warga ingkang kinurmatan, para kadhang werdha mudha sedaya ingkang kula tresnani.
http://cryzzahwa87.blogspot.com/search/label/Contoh Pidato
Kula tansah ngaturaken gunging panuwun awit kerawihan panjenengan sedaya wonten ing papan punika, bab punika nedahaken bilih bapak, ibu lan para sederek sedaya angrumaosi minangka salah satunggaling warga ingkang sae. Kula sanget bingah lan mengkog ing penggalih anggadhahi warga kados bapak, ibu lan kadang-kadang sedoyo.
Bapak ibu, lan kadang-kadangs edaya kita remen kalian kaindahan lan kabersihan. Abersihan lan kaindahan meniko satunggaling kunci ketentreman, napake mawon! Ingkang asri lan sae badhe cepet ical kaindahanipun prikala mendeke mawon kanti kotor lan mboten kumrawat, kadosa ageman sae ingkang kotor dados mboten sae, semanten ugi kados untu ingkang rapi nanging kotor meniko ugi mboten diremeni.
Mula kagem njaga kabersihan lingkungan mangga kita laksanaaken kerja bakti, sareng-sareng.
Tartamta kemawon kanthi kerja bakti punika kita wiwiti kanthi ambudayakaken tresna dhateng kebersihan lingkungan punika, sedyaning manah kula, sesampunipun kerja bakti budaya tresna dhateng kebersihan.
Para tamu sedaya kebersihan menika salah satunggaling pokok kesehatan, menawi lingkungan kita resik, mila gesang kita badhe jeraos nyampun.
Mekaten, lan nyuwun gunging pangapunten manawi thitaling atur kula, kiranging suba sita miwah tumpang suhing basa lan sastra panutuping atur.

wassalamu’alaikum Wr. Wb.

SHARE KE TEMAN YA BRO

Subscribe to receive free email updates:

1 Response to "Contoh Pidato Bahasa Jawa Tema Kebersihan"

  1. Assalamualaikum Wr.Wb.

    Mas,Pak,Teh,Bu..
    Judulnya Kok Gak Ada..?

    ReplyDelete

Komentar anda adalah saran buat saya!
Silahkan anda berkomentar, saya akan mengunjungi web Anda!