Tuladha Atur Pamitan Upacara Pasrah Lamaran

Assalamu’alaikum Wr. Wb.http://cryzzahwa87.blogspot.com/search/label/Contoh Pidato

Panjenenganipun para pepunden, para sesepuh lan para pinisepuh, iingkang pantes pinundhi saha kinabaktan, punapa panjenenganipun para tamu kakung sumawana putri ingkang pantes katuran sagunging pakurmatan.


Sumangga panjenengan sedaya kula ndherekaken ngaturaken puji syukur wonten ngersani Gusti Allah ingkang maha kuwaos, ingkang sampun paring rahmat hidayah lan kawilujengan pramila ing sonten punika saged mekempal sesarangan saperlu paring berkah pangestu.

Para lenggah ingkang sinuba ing pakurmatan madyaning pawiwahan punika panjenenganipun Bapak Sungkana Marta Dipura sekalian lumanten kula ngambali ngaturaken sugeng rawuh sinarengan raos panuwun ingkang tenpa pepindhan, kasuwun tensah lelenggahan kanthi nardi kaning penggalih.

Semanten ugi anggen panjenengan pasrah putra calon temanten kakung katampi kanthi sukarenaning peggalih suka bingahing manah saking panjenengan, raka mas Sukana Marta Diputra Sarimbit, menawi kenging kawadhar ing akarhah, saha kepareng rinumpaka ing ukara, kadi kajugrugan mukir sari, kabubegan samodra madu.

Dhumateng panjenenganipun Bapak Bambang Purwanta dalah pangaraking putra calon temanten kakung, sesampunipun mangke putra calon temanten kepanggihaken, sesampunipun mangke putra calon temanten kepanggihaken, kula suwun pinarak kanthi mardikaning penggalih, ngantos dumugi paripurnaning pawiwahan punika, saperlu paring berkah pangestu dhumateng tementen sarimbit.

Minangka pupating atur, hambok bilih anggen kula matur wonten tutur ingkang kalantur-lantur miwah kiranging mboten hanuju prana, kula tansah tunuturing sih samodra pangaksama.

Akhirul salam, Bilahi taufk wal hidayah
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Download Gratis
Download Gratis Logo dan Program Komputer
www.kuwarasanku.blogspot.co.id

Kumpulan Sejarah
Informasi Kumpulan Sejarah Lengkap
www.juragansejarah.blogspot.co.id

Gadis 2015
Informasi Seputar Kehidupan Wanita
www.gadis-2015.blogspot.com

Ads by Cryz Zahwa
Warnet Petruk | Jl. Karangbolong - Buayan
Gratis 1 Jam khusus buat Pelajar tiap Jum'at
Warnet Petruk

PADAMU NYAI
Daftar nama-nama dari Padamu Nyai
padamunyai.blogspot.co.id

Wallpaper Amazing
Koleksi Wallpaper HD dan Gambar Aneh
www.kecampuran.blogspot.co.id

Ads by Cryz Zahwa

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Tuladha Atur Pamitan Upacara Pasrah Lamaran"

Post a Comment

Komentar anda adalah saran buat saya!
Silahkan anda berkomentar, saya akan mengunjungi web Anda!