Contoh Pidato Bahasa Jawa tema Sumpah Pemuda - Berbagi Ilmu Berbagi Pengetahuan

Contoh Pidato Bahasa Jawa tema Sumpah Pemuda
http://cryzzahwa87.blogspot.com/2013/03/contoh-pidato-bahasa-jawa-tema-sumpah.htmlAssalamu’alaikum Wr Wb
Ingkang kinurmatan, bapak lan ibu guru saha kanca-kanca ingkang tansah kula tresnani.

Sepindah sumangga kula lan panjenengan sedoyo ngaturaken puji syukur maran g Gusti Allah ingkang maha luhung lan tansah paring nikmat lan rahmat sahinggo kula lan panjenengan taksih saged golek ilmu, yaiku nindakaken sekolah.

Kaping kalih, jumeneng kula wonten ngajenge panjenengansedoyo minangka kagem ngaturaken sesorah bab Sumpah Pemuda.

Kula lan panjenenga mesti sampun sami mangertosi bilih tanggal 28 Oktober bangsa Indonesia mengeti dinten Sumpah Pemuda. Inggih menika salah sawijining prastawa skral ingkang nuduhake marang kabeh wong bilih bangsa Indonesia bangsa ingkang anggadahi semangat berjuang, semangat nyawiji bhineka tunggal ika, semanta merdeka lan dadi bangsa ingkang ngadeg jejeg.

Wondene isi Sumpah Pemuda inggih menika :
1. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia
2. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia
3. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia

Isi sumpah lan janji menika wajib kita lestarekake lan diamalake kagem mujudake pengarep-arep cita-cita kamardikan urip makmur, adil lan sejahtera.

Yaiku minangka pelajar / murid, kita wajib semangat lan mempeng anggenipun sinau. Lan minangka pemuda (usia produktif) kita kedah semangat lan sregep anggenipun nyambut damel ngsisi pembangunan bangsa.

Menika inkang saged kula aturaken babagan Sumpah Pemuda. Ayo kita junjung tinggi kaluhuran Sumpah Pemuda.

Santen parutan klapa
Cekap semanten atur kawula
Numpak sepur nggawa tali
Mbok bilih wonten klenta-klentunipun atur
Kula nyuwun agunging pangaksami

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Contoh Pidato Bahasa Jawa lainnya dapat didownload disini

Terima kasih telah membaca Contoh Pidato Bahasa Jawa tema Sumpah Pemuda. Bagikan Contoh Pidato Bahasa Jawa tema Sumpah Pemuda ke Teman atau Kerabat agar supaya informasi dapat menyebar. Please share...!

Share Informasi "Contoh Pidato Bahasa Jawa tema Sumpah Pemuda" dengan Tombol berikut

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Contoh Pidato Bahasa Jawa tema Sumpah Pemuda"

Post a Comment

Komentari dengan meninggalkan LINK akan dihapus!